Μονάδες Υ.Α. Απαλός Αλεξανδρούπολης

ΕΜΒΡΥΟΚΟΣΜΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
4Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ – ΣΥΝΟΡΩΝ, ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 68100
Τηλ. 2551035534 fax 2551045440
www.embriokosmogenesis.gr, email: embryo@otenet.gr
(ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΪΚΑ)