Μονάδες Υ.Α. Βόλος

Α. ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 150, ΒΟΛΟΣ 38221
Τηλ.2421022828 fax 2421024808
email: alexdafereras@hotmail.com
(ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΛΕΞ)