Μονάδες Υ.Α. Ιωάννινα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΠΝΙ)
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45500
Τηλ. 2651099784 (ΤΗΛ Κου ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ), 26510 99111 fax 2651046618
www.uhi.gr, email: kostaszikopoulos@hotmail.com
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΜΗΤΕΡΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ.ΠΑΠΠΑΣ-ΝΙΚΟΣ ΦΑΪΣ ΟΕ
ΔΩΔΩΝΗΣ 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221
Τηλ. 2651046672 (ΚΕΝΤΡΟ), 2651046938 (ΚΕΝΤΡΟ) fax 2651045144
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ))