Μονάδες Υ.Α. Λάρισα

ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ
ΟΓΛ 5 & 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ 41221
Τηλ. 2410 233357
email: Ntanosathanasios@yahoo.gr
(ΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

«ΙΑΣΩ» ΛΑΡΙΣΑΣ
8Ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 41500
Τηλ. 2410996000
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Η)

ΚΕΝΤΡΟ IVF
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 42, ΛΑΡΙΣΑ 41222
Τηλ.2410625626 fax 2410625626
(ΠΙΣΤΟΛΑΣ Χ, ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Γ)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΠΑΝ.ΝΟΣ.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕΖΟΥΡΛΟ , ΛΑΡΙΣΑ 41334
Τηλ. 2413 502796 fax 2410 670096
email: messinis@med.uth.gr (κου Μεσσήνη)
(ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)

EUROMEDICA ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 21, ΛΑΡΙΣΑ 41447
Τηλ. 2410534061 fax 2410549833
email: mclarisa@otenet.gr
(ΚΙΛΙΝΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ)