Μονάδες Υ.Α. Χανιά

ΚΕΝΤΡΟ IVF
ΚΕΛΑΙΔΗ 45, ΧΑΝΙΑ 73136
Τηλ. 2821073750 fax 2821076106
email: ivflab@otenet.gr
(ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

MEDITERRANEAN FERTILITY CENTER GENETIC SERVICES CHANIA
ΖΙΜΒΡΑΚΑΚΙΔΩΝ 24, ΧΑΝΙΑ 76136
Τηλ. 2821090955 fax 2821090355
www.fertilitycenter-crete.gr, email: ivflab@otenet.gr, jacumaki@otenet.gr
(Γ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ)