Μονάδες Υ.Α.

Νομοθεσία

Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Συνέδρια

Αρχική

Forum

Το Forum της ελληνικής εταιρίας ιατρών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Συγκαταθέσεις

Σχετικά με την κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ανακοινώσεις

5ο Συνέδριο ΕΛΕΙΥΑ
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
16 – 18 Ιουνίου 2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ