Αίτημα της ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α. προς την Εθνική Αρχή και Απόφαση επί του αιτήματος

Αίτημα της ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α. προς την Εθνική Αρχή και Απόφαση επί του αιτήματος

Βρείτε συνημμένα την Επιστολή της ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α. προς την Εθνική Αρχή σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου δοτών και δοτριών και την απόφαση επι του αιτήματος εκ μέρους της Αρχής.