Ανακοίνωση έναρξης 2ου κύκλου προγράμματος εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής

Ανακοίνωση έναρξης 2ου κύκλου προγράμματος εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής

Ανακοινώνεται η έναρξη αιτήσεων εγγραφής του 2ου κύκλου του Προγράμματος Εξ’αποστάσεως Επιμόρφωσης (eLearning) "Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία" που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α.

Διάρκεια αιτήσεων έως 20/04/2023.

Έως τις 14/04/2023 δίνεται η δυνατότητα προεγγραφής(early-bird registration), η οποία προσφέρει μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης ύψους 10%.

Έναρξη προγράμματος 21/04/2023.

Πληροφορίες:

Email: