Παράταση Προκήρυξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Παράταση Προκήρυξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) στην «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και το Σάββατο 20/07/2024 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.