Ανακοινώσεις

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης | Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα | 19 – 21 Νοεμβρίου 2015
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων, διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα στις 19 – 21 Νοεμβρίου 2015.Μπορείτε να υποβάλλετε τις εργασίες σας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015, στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ERA LTD, τηλ.: 210 3634944, email: info@era.gr

Α’ Ανακοίνωση Φόρμα εγγραφής

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2013Θέμα: Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας – Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες

Στον ακόλουθο σύδεσμο θα βρείτε τη νέα εγκύκλιο της 12ης Απριλίου, 2013 του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων για Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής.

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013Θέμα: Αναθεώρηση και εξορθολογισμός νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.).

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενόψει της έναρξης της συνεργασίας μας αναφορικά με το ως άνω θέμα αποστέλλουμε τις ακόλουθες προκαταρκτικές παρατηρήσεις μας, επί των οποίων παρακαλούμε να έχουμε τις σχετικές απόψεις σας.
Καταρχάς, είναι αναγκαίο να επισημανθούν – ενόψει των ρυθμίσεων των Ν. 3089/2002 και 3305/2005, σε συνδυασμό με τις διοικητικές πράξεις που έχουν ενδεχομένως εκδοθεί- κατά πόσον οι σχετικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις ή χρειάζονται αντίστοιχες προσαρμογές, ώστε να καλύπτουν με πληρότητα οποιαδήποτε νεότερη εφαρμογή.
Είναι ασφαλώς ευνόητο ότι παράλληλα επιβάλλεται να τονισθούν και τα ενδεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν στους ιατρούς που καλούνται να τις εφαρμόζουν, που κυρίως οφείλονται στην πλημμελή νομοτεχνική επεξεργασία από την Πολιτεία των συναφών διατάξεων, με αποτέλεσμα οι εφαρμοστές ιατροί να έχουν περιέλθει σε εύλογη αμφιβολία ως προς τον ορθό χειρισμό των περιπτώσεων και – ακόμη χειρότερα- να διακινδυνεύουν να εκτεθούν σε δικαστικές έριδες με έμφαση τυχόν απειλούμενες ποινικές διώξεις.
Ειδικότερα, μάλιστα σε επίπεδο ποινικοποίησης εκείνων των συμπεριφορών που κρίνονται ότι θα πρέπει να επισύρουν στους εφαρμοστές ιατρούς ποινικές – και πολύ περισσότερο αν για αυτές προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις- είναι εύλογο πως μπορούν – κατά τη γνώμη μας – να τεκμηριωθούν από την εμπειρία σας αρκετές συναφείς περιπτώσεις.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η συνεργασία σας με βάση τις κατευθύνσεις, που αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν, θα μας βοηθήσει καθοριστικά, προκειμένου να προβούμε σε μια σαφή και χωρίς συγχύσεις αποτύπωση των σχετικών διατάξεων, ώστε να καταστεί δυνατόν οι ιατροί να μπορούν να ασχολούνται απερίσπαστοι με το έργο τους, έχοντας τη βεβαιότητα πως, εφόσον τηρούν τις προδιαγραφές, δεν θα αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Εξάλλου, επίσης σημαντικές μπορούν να είναι οι συναφείς παρατηρήσεις σας και όσον αφορά στο πλαίσιο των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται προς την κατεύθυνση της ύπαρξης αναλογικότητας των απειλούμενων ποινών με τις αντίστοιχες συμπεριφορές, ώστε η βαρύτητα των ποινών να ανταποκρίνεται στο σοβαρότητα της συμπεριφοράς με βασικά κριτήρια την αντικοινωνικότητα και τη βλαπτικότητα της.
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις σας θα προχωρήσουμε στη διατύπωση των νέων διατάξεων, που θα προτείνουμε στο αρμόδιο Υπουργείο.
Τέλος, είναι επίσης ευνόητο ότι ανάλογες επισημάνσεις σας και όσον αφορά στις διοικητικές ρυθμίσεις και αντίστοιχες κυρώσεις θα συμβάλλουν θεσμικά στην περαιτέρω εργασία μας, ώστε να καταρτισθεί τελικά ένα κείμενο προτάσεων, που θα σας επιτρέπει να λειτουργείτε χωρίς προβλήματα και αμφισβητήσεις.

 

Φεβρουάριος 2013ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ

Ενημερωτικό Δελτίο