Συνέδρια 2012

4th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE 2012)

30 August – 2 September 2012
Osaka, Japan

21st SLS Annual Meeting and Endo Expo

5 – 8 September 2012
Boston, USA

22nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology

9 – 12 September 2012
Copenhagen, Denmark

21st Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy

11 – 14 September 2012
Paris, France

A conference on endometriosis

15 September 2012
Reykjavik, Iceland

Fertility preservation: from endometriosis to ovarian tissue cryopreservation

20 – 21 September 2012
Bruxelles, Belgium

International Training Course in Reproductive Medicine and Embryology

23 – 29 September 2012
Kiel, Germany

MSRM International Meeting “Controversies in Human Reproduction”

28-30 Σεπτεμβρίου 2012
Ξενοδοχείο Daios Cove, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Πληροφορίες – Γραμματεία: Era Ltd
T: 210 3634944 F: 210 3631690 E: info@era.gr W: www.mediterraneanconferences.com

19th Annual Meeting of the Middle East Fertility Society

3 – 5 October 2012
Dubai, UAE

XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics

7 – 12 October 2012
Rome, Italy

1ο Παννελήνιο Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακής και Γονιδιακής Ιατρικής και Έρευνας

Θέμα: “Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη στους καρκίνους: Πνεύμονα, Μαστού, Γαστρεντερικού, Μελανώματος”
12-13 Οκτωβρίου 2012
Ξενοδοχείο Xenia Volou, Βόλος
Οργάνωση:Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακής και Γονιδιακής Ιατρικής και Έρευνας
Πληροφορίες – Γραμματεία:E.T.S. Events & Travel Solutions
T: 210 9880032 F: 210 9881303 E: ets@events.gr W: www.events.gr

Update in minimally invasive gynecologic surgery

12 – 15 October 2012
Boston, USA

2012 Annual IPPS Fall Meeting on Pelvic Pain (International Pelvic Pain Society)

18 – 21 October 2012
Chicago, USA

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης

20 – 21 Οκτωβρίου 2012
Χανιά, Κρήτη
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ενδομητρίωσης
MD Congress, 210 6074200

68th Annual Meeting of the ASRM

20 – 24 October 2012
San Diego, USA

The 2nd Global Congress of Maternal and Infant Health (GMIH)

25 – 28 October 2012
Shanghai, China

41st Annual Meeting of the AAGL

5 – 9 November 2012
Las Vegas, USA

5th Leading Lights in Urogynaecology

8 – 10 November 2012
Prague, Czech Republic

2nd Asian Conference on Endometriosis

9 – 11 November 2012
Istanbul, Turkey

International Symposium on Advances in PCOS

16 – 17 November 2012
Belgrade, Serbia

Emirates Obs-Gyne and Fertility Forum 2012

22 – 24 November 2012
Dubai, United Arab Emirates

The 6th Australian Medical and Health Research Congress

25 – 28 November 2012
Adelaide, Australia

1st European Congress on Endometriosis

29 November – 1 December 2012
Siena, Italy

15th Congress of the European Society for Sexual Medicine

6 – 9 December 2012
Amsterdam, The Netherlands

2nd International Meeting “Principles and Controversies in the Treatment of Deep Infiltrating Endometriosis (DIE)”

7 – 8 December 2012
Athens, Greece