Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος
Μαντζαβίνος Θέμης mantz@hol.gr www.embryoland.gr
Μέλη (αλφαβητικά)
Αθανασίου Βασίλειος
athanassiou@reproduction.gr www.reproduction.gr
Κανακάς Νικόλαος
nkanakas@hol.gr www.embryoland.gr
Μακράκης Ευάγγελος emakrakis@hotmail.com www.embryoart.gr
Μαμάς Λεωνίδας leonidasmamas@neogenesis.gr www.neogenesis.gr
Σούσης Ιάκωβος jsoussis@gmail.com www.ivf.gr
Τσάκος Ηλίας tsakos@gynfert.gr www.gynfert.gr