'Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία' - Έναρξη αιτήσεων εγγραφής 3ου κύκλου

'Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία' - Έναρξη αιτήσεων εγγραφής 3ου κύκλου

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής του 3ου κύκλου του προγράμματος Εξ’αποστάσεως Επιμόρφωσης (eLearning) "Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία", το οποίο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Η σημασία της Ιατρικής Γενετικής στην Ιατρική είναι πλέον τεκμηριωμένη καθώς πολλά νοσήματα από όλα τα ανθρώπινα συστήματα οφείλονται ή επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το γενετικό υλικό του ασθενούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και φιλοδοξεί να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις γύρω από τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής που εφαρμόζονται ευρέως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των γενετικών νοσημάτων, έχει διάρκεια 6 μήνες και οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20/10/2023.

Έως τις 10/10/2023 δίνεται η δυνατότητα προεγγραφής (early-bird registration), η οποία προσφέρει μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης ύψους 10%.

Έναρξη προγράμματος 20/10/2023.

Πληροφορίες:

Επισυνάπτεται η αφίσα του προγράμματος: