2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης | Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα | 19 – 21 Νοεμβρίου 2015

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης | Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα | 19 – 21 Νοεμβρίου 2015

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων, διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα στις 19 – 21 Νοεμβρίου 2015.