3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία | Ζάππειο Μέγαρο | 11 -12 Φεβρουαρίου 2017

3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία | Ζάππειο Μέγαρο | 11 -12 Φεβρουαρίου 2017

Περιγραφή: Το 3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία, διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος (ΕEΜΓΕ) στο Ζάππειο Μέγαρο 11 – 12 Φεβρουαρίου 2017.