4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων / 20 -22 Φεβρουαρίου 2020 - Ξενοδοχείο Hilton

4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων / 20 -22 Φεβρουαρίου 2020 - Ξενοδοχείο Hilton

Περιγραφή: Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων, διοργανώνει το 3ο Συνέδριο «Εξωσωματικής Γονιμοποίησης» στο ξενοδοχείο Hilton στις 20 -22 Φεβρουαρίου 2020 - Ξενοδοχείο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ERA LTD, τηλ.: 210 3634944, email: [email protected]