5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων / 16 - 18 Ιουνίου 2022, Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο Makedonia Palace

5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων / 16 - 18 Ιουνίου 2022, Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις 16 - 18 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.